Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
HISTORIA
Kolebką biegu na orientację jest Skandynawia. Pierwsze zawody w tej dyscyplinie odbyły się 13 maja 1897 roku w Norwegii (Bergen). W 1903 roku, w Szwecji rozegrano pierwsze zawody na dystansie klasycznym (trasa miała długoœć aż 20km!). Gwałtowny rozwój biegu na orientację następuje po I wojnie œwiatowej. Już w zawodach rozegranych w Szwecji w roku 1919 wystartowało 220 zawodników. W 1932 roku odbyły się pierwsze międzynarodowe zawody pomiędzy Norwegią i Szwecją - już rok póŸniej orienteering trafił do Szwajcarii. Lata pięćdziesiąte to rozwój biegu na orientację w krajach œrodkowej Europy: NRD, Węgry, Czechosłowacja i Jugosławia.W maju 1961 roku, w Danii powołano do życia Międzynarodową Federację Biegu na Orientację (International Orienteering Federation - I.O.F). Prezydium Federacji przydzieliło organizację I Mistrzostw Europy w roku 1962 Norwegii. W roku 1965, w Bułgarii, ustalono wspólne przepisy międzynarodowe. Podjęto też decyzję o rozgrywaniu zamiast Mistrzostw Europy - Mistrzostw Œwiata. Finlandia to gospodarz pierwszych M.Œ. z 1966 roku. Pierwsi mistrzowie to : Ulla Lindkvist (Szwecja) - wœród kobiet oraz Age Hadler (Norwegia) wœród mężczyzn. Rok póŸniej na zjeŸdzie w Insbrucku (Austria) przynależnoœć do IOF-u wyraziła Polska. W roku 1970 nasz kraj debiutuje w Mistrzostwach Œwiata, które rozegrane zostały w NRD. W roku 1978, podczas Sesji MKOL, która odbywała się w Pradze, biegi na orientację uznano za dyscyplinę olimpijską. Orientacja Sportowa

W Polsce bieg na orientację rozwija się z początku dzięki Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu (PTTK). Następnie trud popularyzacji i dalszego rozwoju bierze na swoje barki Podkomisja Imprez na Orientację pod przewodnictwem dra Bronisława Turonia, a póŸniej Komisja Imprez na Orientację pod przewodnictwem ppłka Henryka Bednarka. Decyzją Przewodniczącego GKKFiT z dnia 22 listopada 1977 roku bieg na orientację trafia wreszcie pod pieczę sportowej organizacji - Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczoœci Pracy „Start”. 22 lutego 1978 r. powołana zostaje Centralna Komisja Imprez na Orientację, której przewodniczy znany działacz olsztyński Jan Bojarski. Rozwój dyscypliny, coraz silniej zarysowujące się realia sportu wyczynowego, wszystko to sprawia, że na mocy zarządzenia nr 5 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 9 marca 1982 r. rola wiodąca przekazana zostaje w gestię Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Następuje zmiana nazwy Komisji na Centralną Komisję Biegu na Orientację, której - po rezygnacji prezesa Bojarskiego - w okresie od 6 maja 1982 r. do 15 sierpnia 1984 r. Przewodniczył ppłk Adam Œliwakowski. Kolejnym przewodniczącym CKBnO, aż do końca jej istnienia przy Polskim Związku Lekkiej Atletyki, był dr Otton Pieszewicz. 28 czerwca 1989 r. doszło wreszcie w Warszawie do zjazdu założycielskiego związku. Grupa inicjatywna klubów polskich doprowadziła do zwołania I Walnego Zjazdu w dniach 8-9 wrzeœnia 1989 r. w Gdyni, gdzie też powołano do życia Polski Związek Biegu na Orientację. W 1990 roku Polsce przyznano organizację I edycji Pucharu Œwiata, a cztery lata póŸniej Mistrzostw Œwiata Juniorów. Od roku 1986, co dwa lata, organizowany jest Puchar Œwiata, a od roku 1990 - Mistrzostwa Œwiata Juniorów, w których Polska uczestniczy od samego początku. Orientacja Sportowa

Pierwszym prezesem Polskiego Związku Biegu na Orientację został płk Mieczysław Skrzypek, by następnie na II Nadzwyczajnym ZjeŸdzie w Warszawie (2 marca 1991 r.) przekazać przewodnictwo w ręce Konrada Janowskiego. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZBnO odbył się w dniach 14-15 grudnia 1996 r. w Otwocku-Œwidrze i dokonał jedynie uzupełnień w składzie Zarządu zachowując przewodnictwo prezesa Janowskiego. Zjazd w grudniu 2001 roku również powierzył funkcję Prezesa Zarządu p. K. Janowskiemu. Jego następcą, pełniącym tę funkcję do dziœ jest Tadeusz Patejko.

Ze względu na znaczny rozwój sekcji orientacji rowerowej i narciarskiej, w 2007 roku Polski Związek Biegu na Orientację zmienił nazwę na Polski Związek Orientacji Sportowej.

Najbardziej zasłużonym działaczem dla rozwoju orientacji sportowej w Polsce był Andrzej Pasionek, który latach 1973-1976 był członkiem Komisji przy PTTK, a następnie działaczem i pracownikiem kolejnych organów zajmujących się biegiem na orientację.

Obecnie IOF zrzesza 69 państw członkowskich na 6 kontynentach, a w samej Szwecji liczba zarejestrowanych zawodników przekroczyła już 200 tysięcy.

Do największych zawodów w Biegu na Orientację należy zaliczyć O-ringen, Tiomile, Jukolę

11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Buciak PiotrDziewanowska MajaDampc AgataGolinowska AleksandraGąsienica-Samek EwaGórska ElżbietaKadziak AleksandraMajchrzak MartaMiozga WiktoriaPabich MartaRohde DominikaRupociński WojciechSielicki WładysławTrzoska AnnaWojciechowicz AnnaWysocka WiktoriaWięcław WeronikaZawislak ŚciborZawiślak ŚciborZujko AnnaŻok NataliaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies